راه اندازی سنسور HR202L ( سنسور رطوبت مقاومتی )

راه اندازی سنسور HR202L ( سنسور رطوبت مقاومتی )

راه اندازی سنسور HR202L ( سنسور رطوبت مقاومتی )

سنسور HR202L یک سنسور روطوبتی بوده که از طریق تقسیم مقاومتی بسته می شود.

شما به این طریق که یک مقاومت 10 کیلو یا 15 کیلو یا یک مقاومت متغیر 20 کیلو را از یک طرف به مثبت 5 ولت و از طرف دیگر به سنسور و طرف دیگه سنسور به زمین،حال از محل اتصالش (دو پایه وسط ) به پایه ADC میکرو اتصال میدهید .
تغییرات رطوبت را میخونید و با تقسیمات عددی بازه رطوبت را از 0 تا 100 بسازید و برای کالیبره کردن در عددی خاص که توسط ربوطت سنج دیگری که برای کالیبراسیون به دست آورده اید ضرب کنید.

توجه کنید که باید این سنسور قبل از استفاده توسط یک رطوبت سنج کالیبره شود.

دیتاشیت

حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.