از این فرستنده برای ارسال امواج مادون قرمز استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه