کابل FFC

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

 • 110,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 45 پین 15 سانتی متر نوع B(رو به پشت)

 • 95,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 24 پین 35 سانتی متر نوع B(رو به پشت)

 • 59,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 30 پین 25 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 52,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 16 پین 23 سانتی متر نوع B(رو به پشت)

 • 110,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 23 پین 25 سانتی متر نوع B(رو به پشت)

 • 110,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 24 پین 10 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 105,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 28 پین 3 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 110,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 23 پین 25 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 60,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 24 پین 10 سانتی متر نوع B(رو به پشت)

 • 100,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 16 پین 15 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 95,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 24 پین 25 سانتی متر نوع A(رو به رو)

 • 50,000 ریال

  کابل FFC اف اف سی 16 پین 25 سانتی متر نوع A(رو به رو)