سنسور رطوبت

سنسور رطوبت (Humidity Sensor) یک قطعه الکترونیکی است که برای اندازه‌گیری میزان رطوبت محیط استفاده می‌شود.

سنسور رطوبت معمولاً از تغییرات خاصی که در خصوصیات الکتریکی، شیمیایی و فیزیکی آنها در پاسخ به تغییرات رطوبت رخ می‌دهد، استفاده می‌کند.

سنسورهای رطوبت به صورت آنالوگ و دیجیتالی وجود دارند.

برخی از سنسورهای رطوبت از تغییر مقاومت الکتریکی در پاسخ به تغییر رطوبت استفاده می‌کنند، در حالی که سایر سنسورهای رطوبت از تغییر در ویژگی‌های نوری، فاصله دو قطبی، ویژگی‌های فیزیکی یا شیمیایی دیگر، برای اندازه‌گیری رطوبت استفاده می‌کنند.

سنسورهای رطوبت در زمینه‌های مختلفی از جمله صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و پزشکی، به عنوان یک قطعه کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در صنعت، سنسورهای رطوبت برای کنترل رطوبت در فرایندهای تولید و ذخیره‌سازی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین در کشاورزی، سنسورهای رطوبت برای کنترل رطوبت خاک و هوا، و در پزشکی نیز برای کنترل رطوبت در بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل استفاده می‌شوند.

همچنین در سیستم‌های خودرو، سنسورهای رطوبت برای کنترل سیستم تهویه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش دادن همه 6 نتیجه