نام گذاری ترانزیستور ها

نام گذاری ترانزیستور ها

نام گذاری ترانزیستور ها

معرفی پسوند و پیشوند قطعات الکترونیکی

نوشته ی روی ترانزیستور ها معرف مطالب زیادی است، از محدوده آمپر گرفته تا نوع ترانزیستور و محدوده ولتاژی و غیره، عموما باید یک استاندار خاصی برای این موضوع وجود داشته باشد، که ما در ادامه کلیتی از این استاندار ها را معرفی می کنیم.

استاندارد Joint Electron Device Engineering Council یا  JEDEC :

این مدل استاندارد به صورت عدد، حرف، اعداد متوالی و تعدادی پسوند است. چون بحث ما ترانزیستور و محدوده ترانزیستور هاست. برای مثال ترانزیستور 2n2222A را در نظر می گیریم در این ترانزیستور به عنوان پیشوند یک حرف N به کار رفته و عدد قبل از آن 2 است و بعد از N اعداد و حرفی دیگر به عنوان پسوند آمده است. این پیشوند در کنار دانستن پیشوند های دیگر اطلاعاتی خوبی به ما انتقال می دهند. توجه کنید که دیود ها با پیشوند 1N و اپتوکوپلرها با پیشوند های 4N و 5N و مجموعه ای دیگر از قطعات با 3N معرفی می شوند.

و برای درک مفاهیم پسوندی در قطعات هم باید به دیتاشیت آن قطعات مراجعه کرد. پس هر موقع بر روی قطعه پیشوند 2N را مشاهده کردیم می دانیم با یک ترانزیستور سروکار داریم مانند: 2N2222A یا 2N904

نکته بسیار مهم : گاهی ممکن است شرکت سازنده از PN222A به جای 2N2222A استفاده کند، که این P یعنی این مدل ترانزیستور از نوع بدنه پلاستیکی می باشد.

استاندارد نامگذاری ترانزیستورها

استاندارد ژاپنی Japanese Industrial Standard یا JIS :

این استاندارد شامل عدد 2 برای ترانزیستور و حروف دیگر در ادامه با ترتیبی یا صفی از اعداد و نهایتش یک پسوند هست. البته در اینجا حروف می توانند معرف مواردی دیگر نیز باشند که به عنوان نمونه جدولی شامل اینگونه حروف در زیر آمده است.

نام گذاری ترانزیستور ها
البته این نکته هم خالی از اهمیت نیست که بدانید اعدادی که بعد از این لیست به صورت متوالی به دنبال هم می آیند ،بازه ای شامل 10 تا 9999 را شامل می شوند .
و البته این نکته که 2S، شروع کد تمام ترانزیستور ها با این مدل استاندارسازی می باشد. به عنوان مثال : 2SA1187, 2SB646, 2SC733

نام گذاری ترانزیستور ها

استاندارد اروپا Pro-Electron یا European :

اگر این استاندار رو بخواهیم به صورت مختصر شرح دهیم ،الگوی زیر به دست می آید:
از چپ به راست: two letters, [letter], sequential number, suffix = دو حروف(به نوعی حرف اول و حرف دوم)،حرف،ترتیبی از اعدادو پسوندی از اعدادو حروف.

حرف اول متریال یا جنس ترانزیستور رو اعلام می کنه:
نام گذاری ترانزیستور ها
و حرف دوم نوع قطعه رو مشخص می کند :
نام گذاری ترانزیستور ها
اما حرف سوم یا کارکتر سوم که شامل W, X, Y, or Z. که نشان می دهد این قطعه برای کاربردهای تجاری یا صنعتی درست شده است و در نهایت ترتیب اعداد که از 100 تا 9999 رو شامل می شه.
برای مثال : BC108A, BAW68, BF239, BFY51..
که البته این ها همه مثال های برای ترانزیستور ها ست، نه دیگر قطعات.

نام گذاری ترانزیستور ها

استاندارد خاص نامگذاری ترانزیستورها

اما یک استاندارد دیگر هم وجود دارد که استانداردی خود ساخته است ،یعنی هر کارخانه برای خودش یک استاندارد خاصی ایجاد کرده است.
عموما پیشوند های موجود که کارخانه ها روی قطعات خودشان قرار می دهند به عنوان مثال عبارتند از:

نام گذاری ترانزیستور ها
برای مثال : ZTX302, TIP31A, MJE3055

(منبع:parsiansys)

حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.