دیود یکسو کننده معمولی (Rectifiers Diodes)

دیود یکسو کننده معمولی (Rectifiers Diodes)

دیود یکسو کننده معمولی (Rectifiers Diodes)

این دیود ها برای یکسوسازی یا یک طرفه کردن ولتاژ های متناوب یه کار می روند و با جریان متوسط ( IF ) حدود ۵۰mA تا ۱۰۰۰A ساخته می شوند. این دیود ها در محدوده فرکانس کاری ۵۰ تا ۶۰ هرتز ساخته می شوند.

دیودهای معمولی سیلیسیمی در بایاس مستقیم و به ازای ولتاژهای کمتر از ۰٫۵ ولت جریانی را از خود عبور نمی دهند. اگر ولتاژ بایاس بین ۰٫۵ تا حدود ۰٫۶۵ ولت شود ، جریان ضعیفی در دیود برقرار می شود و اگر ولتاژ بایاس بیشتر از این مقدار شود جریان دیود به طور ناگهانی افزایش می یابد . بنابراین ولتاژ آستانه هدایت دیود معمولی سیلیسیمی حدود ۰٫۶۵ ولت می باشد.

دیودهای معمولی ژرمانیومی دارای ولتاژ آستانه هدایت ۰٫۲ ولت می باشند . این دیودها در بایاس مستقیم ، به ازای ولتاژ بایاس کمتر از ۰٫۱ ولت جریانی را از خود عبور نمی دهند و اگر ولتاژ بایاس بین ۰٫۱ تا ۰٫۲ ولت شود ، جریان ضعیفی در دیود برقرار می شود و در صورتی که مقدار ولتاژ بایاس از ۰٫۲ ولت بیشتر شود ، جریان دیود به طور ناگهانی افزایش می یابد.

دیودهای معمولی دارای ولتاژ شکست معکوس بالایی هستند که مقدار ولتاژ شکست معکوس هر نوع دیود توسط کارخانه سازنده آن مشخص می شود دیودهای معمولی ، از نظر شکل ظاهری انواع مختلفی دارند اما علامت اختصاری همه آنها یکسان است.

در شکل زیر علامت اختصاری دیود معمولی نمایش داده شده است.

۲۵

در شکل های زیر شکل ظاهری چند نمونه دیود یکسو کننده معمولی را مشاهده می کنید :

۹۴

۹۵ ۹۷

۹۸

در زیر با چند نمونه دیود معمولی که در صنعت و ساخت مدارات کاربرد دارند آشنا می شویم :

  ۱N400X

دیود های سری ۱N400X یکی از پرکاربرد ترین دیود های معمولی در مدارات الکترونیکی می باشند و کاربرد های مختلفی را در حوزه کاری خود انجام می دهند.
این دیود ها در ۷ مدل می باشند که مقدار X برای هر مدل متفاوت می باشد.

۲۷

در جدول بالا برای هر سری مقادیر حد در این دیود ها را مشاهده می کنید. علاوه بر آن ها مقدار توان حداکثر دیود ها و دمای کاری مجاز آن را مشاهده می کنید.
همچنین مقدار خازن در محل پیوند PN نیز ذکر شده که برابر ۱۵pF می باشد.

 ۱N540X

این دیود ها هم یکی از دیود های پر کاربرد در مدارات الکترونیکی می باشند و چون جریان بالاتری نسبت به ۱N400X از خود عبور می دهند در یکسوسازی در منابع تغذیه استفاده می شوند.
شکل و بسته بندی این دیود به صورت زیر است :

۲۸

 

حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.