تعمیرات رایانه و لپ تاپ قسمت سوم

مقدمه تعمیرات رایانه و لپ تاپ

تعمیرات رایانه و لپ تاپ قسمت سوم

سلف:

سلف یا چوک که با نماد L شناخته می شود وظیفه اش گرفتن نویز و ضربات اولیه در مدار است.

شرایط تست سلف:

در تست سلامت سلف مولتی متر را در رنج بازر قرار داده و اگر در موقع تست بوق زد سلف سالم است.

نکته : در صورتی که سلف خراب شده باشد و رنگ آن پریده باشد می توان از سلفی با قطر مشابه یا از جامپر (یک نوع سیم) استفاده کرد.

 

چنبره: (حداقل از دو سلف تشکیل شده است)

از ویژگی های کاربردی چنره میتوان از کاربرد مشابهش با سلف نام برد.

نکته : تفاوت چنبره با سلف تنها در این است که به علت آنکه چنبره چند سلف تو در توست در طراحی راحت تر می توان برای چند خروجی از آن استفاده کرد.

 

ترانس:

ترانس: ترانس با نماد T نشان داده می شود و وظیفه اش تبدیل سطح ولتاژ بر اساس تعداد دورش است.

نکته نخست : ترانس از دو سیم پیچ تشکیل شده و دارای یک طرف اولیه (Primery) و یک طرف ثانویه (Secondry) می باشد.

نکته دوم : ولتاژ ترانس بر اساس فرمول زیر تغییر می کند.

چنانچه ولتاژ در طرف ثانویه کاهش یابد ترانس را کاهنده و چنانچه افزایش یابد ترانس را افزاینده می گوییم.

 

دیود:

دیود: دیود با نماد D یک یکسو ساز است و متشکل از دو نیمه هادی P و N است.

تست سلامت دیود : در صورتی که دیود در تست بازر بر روی برد بوق بزند احتمال خراب بودن آن می رود. در این صورت یک پایه دیود را از برد خارج کرده و آن را دوباره چک می کنیم.

 

دیود زنر: با نماد DZ یک تثبیت کننده ولتاژ در مدار است.

دیود شاتکی: با نماد D یک یکسو ساز در خروجی پاور است.

پل دیود: با نماد D یک یکسو ساز در ورودی مدار است.

نکات مهم

نخست: دیود های شیشه ای با شماره 4148 به عنوان دیودهای سوییچینگ سریع شناخته می شوند.

تست سلامت دیود شاتکی : اگر پایه های دیود شاتکی به همدیگر در داخل و بیرون بورد در تست بازر بوق بزند سوخته است.

تعمیرات رایانه و لپ تاپ قسمت سوم

حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.