اتصال سیم پیچ استاتور به صورت ستاره یا مثلث

اتصال سیم پیچ استاتور به صورت ستاره یا مثلث
اتصال سیم پیچ استاتور به صورت ستاره یا مثلث

سیم پیچ های استاتور موتورهای براشلس را به دو صورت می پیچند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد. در زیر نمای کلی از این دونوع سیم پیچی را ملاحظه می کنید.

اتصال ستاره و مثلث در موتورها

اتصال سیم پیچ استاتور به صورت ستاره یا مثلث

در صورتی که به درون پوسته موتور نگاه کنید و یا اینکه پوسته آن را باز کنید مشاهده می کنید که اتصال مثلثی به صورت سه مجموعه سیم است که هرکدام به یک اسپیدکنترل وصل میشود و هرکدام از این سه مجموعه خود ترکیبی از مثبت و منفی است که به صورت دوتایی است. به شکل زیر دقت کنید.

اتصال دلتا در موتورهای براشلس

در اتصال سیم پیچ ها به صورت ستاره فقط سه مجموعه سیم مجزا داریم و سه تای دیگر هم به هم لحیم می شوند که نقطه خنثی مربوط به اتصال ستاره ای است.

اتصال ستاره ای در موتورهای براشلس

تفسیر شماتیکی شکل های بالا به صورت زیر است.

اتصال ستاره و مثلث در موتورها

به طور کلی موتورهای با اتصال ستاره بازده بالاتری نسبت به موتورهای با اتصال مثلث دارند. همچنین Kv موتورها با اتصال ستاره 1.73 کمتر از همان نوع موتور با اتصال مثلث است ولی گشتاور اتصال ستاره 1.73 بیشتر از اتصال مثلث است. مثلا اگر موتوری با اتصال ستاره دارای Kv=1000 باشد همین موتور با اتصال مثلث دارای Kv=1000*1.73 که معادل 1730 است می باشد. در اتصال ستاره سه تا سیم مثبت در یک نقطه به هم متصل شده اند و سه تا سیم منفی به سمت اتصال با اسپیدکنترل می روند. در اتصال مثلث سیم مثبت از هر مجموعه سیم ها به سیم منفی از مجموعه بعدی متصل می شود و هرکدام از این مثبت و منفی ها یک فاز را تشکیل می دهند که در مجموع سه فاز می شود.

در زیر هم چندتا از معروف ترین شرکت های تولید کننده موتور براشلس را مشاهده می کنید.

1-Emax Brushless Motors
2-KMS Brushless Motors
3-Electrify Brushless Motors
4-E-Flite Brushless RC Airplane Motors
حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.