ای سی تک – زبان تخصصی برق - ای سی تک
504 واژه تخصصی برق
بدون دیدگاه

504 واژه تخصصی برق

504 واژه تخصصی برق   1: Communication=ارتباط ، مخابره اطلاعات کلمات هم خانواده : Communicate=ارتباط برقرار کردن ؛ Telecommunication=مخابرات مثال:...

حمزه پورنادری ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
فیلتر بر اساس شهر محصول
ای سی تک
فیلتر بر اساس شهر محصول
تماس با ما
ای سی تک