ماژول بخار سرد

نمایش یک نتیجه

 • 750,000 

  ماژول تولید کننده بخار سرد آلتراسونیک (اتومیزر) 550ml در ساعت

 • 155,000 

  پیزو الکتریک مخصوص بخار آب سرد 25mm سیم دار با کاور

 • 120,000 

  پیزو الکتریک مخصوص بخار آب سرد 20mm سیم دار با کاور

 • 860,000 

  ماژول تولید کننده بخار سرد آلتراسونیک (اتومیزر) 400ml با چراخ